NEURO-MYO-FASCIAL

MANIPULATION

Integrative approach


הקורס הנוכחי משלב בין גישות וטכניקות שונות הקיימות היום בפיזיותרפיה. לכל גישה ישנם יתרונות משלה, אבל ברורשאי אפשר לעבוד רק לפי שיטה אחת. איך לשלבבין השיטות השונות, איך לדעת מה מתאים למטופל שנמצא עכשיו על מיטת הטיפולים, מההמרכיב העיקרי ומה הוא הגורם התורם העיקרי – אלו הדברים שנלמד בקורס. בנוסף נלמדאיך לשלב בין טכניקות נוירודינמיות וטכניקות מיופסציאליות לכל אחד מהרקמות האלוישנם תפקידים שונים ולכן גם  חוקיהתנועתיות שונים . מתי נוקשות מפרקית רלוונטית ולאיזה כיוון לעשות מוביליזציה. כלזה, כמובן, לאחר שהחזרנו עצבוב תקין, ייצוב מתאים ואיזון בגוף.

תכנית הקורס

 

8.07.15  יום 1

מבוא: מנגנון פציעה אקוטית וחוזרת. בעיות כרוניות ומנגנונים פתוביולוגיים (Pathobiological mechanisms ).

יציבה תקינה וליקוי יציבה – מה רלוונטי לבעיית המטופל. הסתכלות ואבחון סטטי ודינאמי. תרגול.

חוסר איזון שרירים, 4 מצבי חוסר איזון שרירים, SENSORY-MOTORCONTROL

3 סיבות עיקריות לחולשת השריר. 3רמות טיפול.

15.07.15  יום 2

בדיקה נוירולוגית. בעיות עצביות גלויות, סמויות ונסתרות. זיהוי וחשיבות כמקור לסימפטום וכגורם תורם.

בדיקת שרירים על פי קינזיולוגיה ישומית. הבדל בים כוח 4 ו5, מחקרים בנושא.

בדיקה של גפה עליונה ותחתונה.

דרכי טיפול בבעיות עצביות פרוקסימליות תוך כדי משוב מיידי מהגוף.

22.07.15 יום 3

נוירודינמיקה קלינית. מרכיבים של מערכת עצבית על פי נוירודינמיקה.

חוקי תנועתיות של עצבים פריפריים ומערכת העצבים המרכזית.

בדיקות נוירו דינמיות של הגפהה עליונה. MNT, ULT, RNT.

הבנת תוצאות הבדיקה וקלסיפיקציה שלהם. מה זה בדיקה חיובית, אבנורמאלית ורלונטית.

בדיקות גפה תחתונה, SLR, PKB, SLUMP , FEMORAL SLUMP

29.07.15 יום 4

מערכת מיו-פסציאלית. מבנה וחשיבות של הפסציה במצב סטטי ותוך כדי תנועה. חוקי תנועתיות של השריר ופסציה.

רכבות אנטומיות על פי מיירס.אנטומיה.

איך לזהות חוסר איזון מיו-פסציאלי– יציבה, תנועה, מבחנים ספציפיים.זיהוי "חוליה" אבנורמאלית בתוך רכבת אנטומית. אלגוריטם בדיקה.

5.08.15 יום 5

טיפול על ידי מוביליזציותנוירו-מיו פסציליות עם תנועה. בחירת מיקום, כיוון ועומק התנועה.

אלגוריתמים בדיקת וטיפול בגפה עליונה. מתי מטפלים במרכיבנוירו-מיו-פסציאלי ומתי מטפלים במפרק.

טכניקות מפרקיות – מוביליזציות,מניפולציות , מוביליזציות עם תנועה.

12.07.15 יום 6

אלגוריטמים בדיקת וטיפול בגפה תחתונה. אלגוריטם בדיקה וטיפול של ע"ש צווארי, טורקאלי, לומברי.

מתי מטפלים במרכיב נוירו-מיו-פסציאלי ומתי מטפלים במפרק.

קשר בין חלקי גוף שונים.

דוגמאות קליניות שונות.

שעות הקורס: 14.00 - 20.00

דרישות מוקדמות:  ניסיון עבודה במכון לפחות שנה, יתרון לפיזיותרפיסטים שעברו קורסים קודמים בתחום מוסקולוסקלטלי.

מחיררגיל של הקורס : 2650 ₪  חברי העמותה, 3000₪ אינם חברי העמותה

מיקוםהקורס: בית ספר לפיזיותרפיה, אסף הרופא

להרשמה –  03-5463029

מרצה:

אלכסספירBPT, MaPT , פיזיותרפיסט מוסמך, מומחה לפיזיותרפיהאורטופדית.

סייםאוניברסיטת תל אביב ב 1994 , 1999 - תואר שני בפיזיותרפיה מנואלית באוניברסיטת דרום אוסטרליה, אדלייד.

2001– 2010 – מרצה באוניברסיטת אריאל ,

2009–עד היום - מרצה בחוג לפיזיותרפיה בתוכנית של תואר שני (קליני) אוניברסיטת בןגוריון.

משנת2008 הוסמך כמדריך בינלאומי בשיטת ניורודינמיקה קלינית על פי מייקל שקלוק. מעביר קורסים בתחום בארץ ובחו"ל.

1994-2003 – עבד בקופת חולים מכבי.

2004– 2013 ניהל מכון "סלע פיזיותרפיה" בתל אביב

היוםעובד במכון פרטי.

חברבעמותה לקידום פיזיותרפיה בישראל, חבר בארגון אוסטרלי לפיזיותרפיה מוסקולו-סקלטלית, חבר פעיל בארגון PEDROPhysiotherapyEvidence-based Database) Organisation.(

לפרטים: טל: 03-5463029
 
 
 
 

 


גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר