קורס רביע עליון מחודש


 
 

פיזיותרפיה מנואלית לרביע עליון

 

 קורס רביע עליון מחודש ומעודכן!

לשפר חשיבה קלינית, לטפל בסיבה ולא בסימפטום, להבין קשרים בין  אזורים שונים בגוף ובין המערכות, ליראות את הבן אדם שלפנינו ולא רק את האזור הכואב...

לצפייה בקטע מקורס רביע עליון....

http://www.youtube.com/watch?v=m52W0Mlbftw&feature=youtu.be


תכנית הקורס
 

10.05.15

שיעור ראשון

חשיבה קלינית בתחום הפיזיותרפיה –היסטוריה והתפתחות. הגישה המובילה – Hypotetico-deductive clinical reasoning..  איך מיישמים אותה בשטח.

איך ליעל בדיקה סובייקטיביתואובייקטיבית לאור הגישה הזאת. החשיבות של הגורמים התורמים.

שיעור שני

הדרך מדיספונקציה לפונקציה כמטרהעיקרית של פיזיותרפיה.  איך מגיעים לזה.יציבה תקינה וליקוי יציבה – עד כמה הם רלוונטיים לבעיית המטופל. הסתכלות ואבחוןסטטי ודינאמי.

שיעור שלישי

צוואר עליון – אנטומיה, ביומכניקה.

חוסר יציבות של צוואר עליון –סימפטומים,

בדיקות מיוחדות- Sharp-Pursertest, Alar ligamenttests

ביטוי קליני של חוסר יציבות ,בדיקות יציבות ואסטרטגיה טיפולית.

17.05.15

שיעור ראשון

אזור הצוואר. קשר בין הפונקציהלאנטומיה. איך לזהות האם הצוואר הוא המקור הראשוני לבעיה או משני לשינויים באזוריםאחרים.

בדיקה פיזיקאלית. בדיקה – תנועותאקטיביות של צוואר

כאבי ראש ממקור צוואר.קלסיפיקציה, הבנת מנגנון, אבחון, דרכי טיפול וקשר לאזורים אחרים.

שיעור שני

PAIVM -דרגות תנועה , דיאגראמת תנועה.

מוביליזציות של צוואר מרכזי ויונילטראלי.

PPIVM שיטה 1 Fl/Ext , Rot, S. Fl -

שיטה2 -  Central Spring Test, Upslope and Downslope movements

שיעור שלישי

תרגול של בדיקת שרירים מתקדמת.איך מזהים הבדל בין כוח שריר 4 ו5 .

מחקרים אחרונים בנושא.

אלגוריתם פשוט לזיהוי סיבה לחולשת השריר.

31.05.15

שיעור ראשון

עמ"ש צווארי תחתון –בדיקה  - מישוש, PPIVM של C6- T3(בשכיבה על הצד)

מישוש ומוביליזציות של צלע ראשונה

שיעור שני

בדיקת שרירי הצוואר SCM ו UP TRAP. אלגוריתם בדיקה וטיפול.

שיעור שלישי

בדיקת אורך שרירי הצוואר.

Suboccipital Extensors, Upper Trapezius, LevatorScapulae, Scalenes

7.06.15

שיעור ראשון

נוירודינמיקה קלינית על פי גישהשל מייקל שקלוק.

חוקי תנועתיות של מערכת עצבית,ביומכניקה ופטוביומכניקה.

שיעור שני

קלסיפיקציה של בעיות תנועתיותמערכת עצבית. עקרונות טיפול.

שיעור שלישי

עבודה מעשית : בדיקותנוירודינמיות: MNT, RNT, UNT.

14.06.15

שיעור ראשון

הזהרות והוראות נגד לבדיקהוטיפול.

בדיקה נוירולוגית. פרוטוקוללבדיקת VBI.

שיעור שני

רכבות מיו-פסציאליות. גישה חדשניתלאבחון וזיהוי מיקום מדויק של כישלון בתוך השרשרת.

תרגול מעשי של הרכבות העיקריותבגוף.

שיעור שלישי

שילוב של טכניקות נוירודינמיות עםטכניקות מיו-פסציאליות.

NEURO-MYO-FASCIAL MANIPULATION –עקרון ביומכני, אלגוריתם עבודה בשלושה מסלולים בגפה עליונה ועבודה לאורך עמוד השדרה וכלוב הצלעות. 

21.06.15

שיעור ראשון

.  NERVEROOT IRRITATION של הצוואר - תבנית קלינית. מבחנים לבדיקה ודרכיטיפול מקומיים ומרוחקים.

שיעור שני

חשיבות של בדיקה נוירולוגית ואיךמשיגים מסכנות נכונות ממנה.

NERVE ROOR IRRITATION–גלוי וסמוי כמקור לסימפטומים וכגורם תורם לבעיות פריפריות. 

שיעור שלישי

בעיות של מערכת העצבים המרכזית. CORD SIGN – גלוי וסמוי כגורם תורםלבעיות פריפריות. 

28.06.15

שיעור ראשון

עמוד שדרה גבי (טורקס) – אנטומיה,ביומכניקה, תבניות קליניות:

דיסק טורקלי,  בדיקה ניורולוגית של האזור הנ"ל.

שיעור שני

טורקס כמייצב העיקרי של השלדמבחינה ביומכנית. חשיבותו בתבנית הליכה והשלכה לכיוון טיפולי.

סרעפת שריר נשימתי , איזון ביןשרירי הבטן ובין הסרעפת. תבניות נשימה שונות והשלכות על בעיות טורקס, צוואר, כתף,גב תחתון ותפקוד אברים פנימיים.

שיעור שלישי

טיפול כולל מוביליזציותומניפולציות של ע"ש גבי. 

חשיבות של האזור כגורם תורם להתפתחות בעיות באזורים אחרים.

05.07.15

שיעור ראשון

תסמונת מוצא בית החזה (TOS).

אנטומיה של האזור נורמלית ואבנורמלית.

שיעור שני

ביומכניקה של האזור. אזורי הפגיעה ומבנים הנפגעים.

מבחני פיזיקאליים.

שיעור שלישי

גורמים תורמים ודרכי טיפול

12.07.15

שיעור ראשון

כתף - אנטומיה ופונקציה. בדיקות פסיביות ופונקציונאליות. חוסר יציבות ופציעות כתף בספורט.

שיעור שני

מנגנוני ייצוב הכתף –פסיביים ואקטיביים.

בדיקת יציבות כתף פציעות סםורט.

סוגי חוסר יציבותAMBRI I TUBS ..

עקרונות טיפול בחוסר יציבות.ייצוב שכמה ומפרק הכתף.

שיעור שלישי

איך להבדיל בין הבעיה בכתף ובעיה ממקור אחר. חשיבות של הצוואר, הטורקס, כלוב הצלעות, הסרעפת, שרירי הבטן והגב התחתון בבעיות הכתף. 

19.07.15

שיעור ראשון

תסמונת תפס הכתף (IMPINGEMENT)  – בדיקה, אבחנה מבדלת ,גורמים תורמים.

אסטרטגיה טיפולית במצבים של קרע בשרוול המסובב.

שיעור שני

מטרות טיפוליות ודרכי טיפול לפניואחרי הניתוח.

שיעור שלישי

כתף "קפואה".  עקרונות טיפול

טיפול ידני ותרגילים.

26.07.15

שיעור ראשון

מרפק –  אנטומיה, ביומכניקה.

בדיקה אקטיבית , פסיבית. בדיקת "Quadrant" של המרפק.

Tennis elbow–אבחנה מבדלת, עקרונות טיפול. זיהוי גורמים תורמים.

שיעור שני

שורש כף יד, אנטומיה, ביומכניקה.

מנגנון ייצוב פסיבי של ש.כ.י.חוסר יציבות ובדיקות לחוסר יציבות

CTS– אבחנה מבדלת, טיפולשמרני.

שיעור שלישי

לכידת עצבים פריפריים של הגפה העליונה, אבחון וזיהוי גורמים תורמים.

NEURO-MYO-FASCIAL MANIPULATION של הגפה העליונה בהקשר לבעיות מרפק ושורש כף יד.

2.08.15

שיעור ראשון

מפרק הלסת – אנטומיה, ביומכניקה.

גורמים תורמים. קשר עם אזוריםאחרים

שיעור שני

בדיקה – תנועות אקטיביות, מישוש,תנועות פסיביות

טיפול מנואלי ותרגילים.

שיעור שלישי

מבחן


דרישות מוקדמות:  לפיזיותרפיסטים בלבד, ניסיון עבודה במכון לפחות שנה

מיקום הקורס: בית הספר אסף הרופא

שעות הקורס: 14.00-19.30

מחירשל הקורס : 3870  ₪ חברי העמותה, 4500 ₪ אינם חברי העמותה

מקדמה:  500 ₪ שהם חלק מהתשלום הכללי.

אלכס ספיר –  03-5463029

 

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר      
 
 

רח' ברודצקי 43 תל אביב, טל':03-5463029  ,  דוא"ל: selaphys@netvision.net.il